Monday, 16 March 2020

ചുണ്ടാണ്...

ചുണ്ടാണ്, ലിപ്സ്റ്റിക്കിനുള്ളിൽ ചിരിക്കുന്ന
ചെണ്ടാണ്, പൂ കണ്ടു മൂളിയടുക്കുന്ന
വണ്ടാണ്, തേനുണ്ടു തെന്നിക്കുടുങ്ങുമ്പോൾ
രണ്ടാണ് നാമെന്നതാദ്യം മറക്കും...

No comments:

Post a Comment